Vergaderstukken donderdag 21 april 2022

Tijdstip vergadering 13:30 - 15:30 uur

1. Opening en vaststelling agenda

1. Conceptagenda AB hWh 20220421

2. Mededelingen

4. Bestuurlijk

4.1 Benoeming secretaris-directeur

4.1 concept ABvoorstel benoeming secretaris-directeur AB hWh 20220421-3

5. Rondvraag en sluiting

6. Uitkomsten digitale bijeenkomsten ontwikkeling samenwerkingsopgave waterschappen – hWh