Vergaderstukken donderdag 2 december 2021

Tijdstip vergadering 13:30 - 15:30 uur

1. Opening en vaststellen agenda

1.Conceptagenda AB hWh 20211112

2. Mededelingen

3. Bestuurlijk

3.a Conceptverslag 15 juli 2021
3.b Verslag besloten vergadering IV

6. Begrotingswijziging 2021-3

6.a voorstel 3e begrotingswijziging 2021

9. Rondvraag en sluiting