Vergaderstukken donderdag 15 juli 2021

Tijdstip vergadering 13:30 - 15:30 uur

Bekijk de vergadering hier live

1.Opening en vaststellen agenda

1. Conceptagenda AB Gr hWh 20210715

2. Mededelingen

4. Financiën

4.1.a AB-voorstel
4.1.b BERAP 2021-1                                                             
4.1.b.1 bijlage BERAP
4.1.c voorstel begrotingswijziging

4.2 Begroting 2022

4.2.a AB-voorstel
4.2.b reactienota op zienswijzen 
4.2.b.1 reactie zienswijze Brabantse Delta                        
4.2.c begroting 2022                   

4.3 Planning en Controlcyclus 2022

4.3.a AB-voorstel
4.3.b P&C-cyclus 2022  

5. Rondvraag en sluiting