Vergaderstukken donderdag 14 juli 2022

Tijdstip vergadering 13:30 - 15:30 uur

Locatie: Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer, Strandboulevard 3, 3882 RN Putten

1. Opening en vaststelling agenda

1. Conceptagenda AB hWh 20220714

2. Mededelingen

3. Bestuurlijk

3.1 Verslag d.d. 21 april 2022

3.1a Conceptverslag AB hWh 20220421

5. Bestuurlijk risicomanagement

5.1.a. Voorstel Bestuurlijk risicomanagement (ter kennisgeving)

5.1.b. Notitie Bestuurlijk risicomanagement (ter kennisgeving)

6. Rondvraag en sluiting