Tijdstip vergadering: 13.30 - 15.30 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Concept-agenda 

2. Mededelingen

3. Verslag d.d. 16 april 2020

3.a verslag inclusief actielijst

4. Huisvesting - presentatie

4.a memo update

8. Rondvraag en sluiting