Vangstregistratie is een landelijk systeem voor de registratie, planning en beheer van de muskusrattenbestrijding. 

  In de centrale webapplicatie Vangstregistratie worden gegevens over de muskus- en beverrattenbestrijding vastgelegd en geraadpleegd. Hierbij zijn drie hoofdprocessen te onderscheiden:

  • het invoeren
  • de rapportage
  • het beheer

  De gegevens voor het systeem worden door de acht landelijke bestrijdingsorganisaties via hun eigen mobiele applicatie (MuRa of Zeeuwse/Esri App ) verzameld en na controle naar het centrale systeem geüpload. In de landelijke applicatie kunnen vanuit verschillende gezichtspunten overzichten worden gemaakt ten behoeve van de vangstrapportages en werkplanningen.

  Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?