Vangstregistratie is een landelijk systeem voor de registratie, planning en beheer van de muskus- en beverrattenbestrijding in Nederland.