Vangstregistratie is een landelijk systeem voor de registratie, planning en beheer van de muskusrattenbestrijding.