Vangstregistratie is een landelijk systeem voor de registratie, planning en beheer van de muskus- en beverrattenbestrijding in Nederland.

    De landelijke voorziening die gegevens over muskus- en beverrattenbestrijding vastlegt, wordt vervangen door een nieuwe voorziening: trAPP. De meerwaarde van deze nieuwe voorziening is dat alle bestrijdingsorganisaties gebruik kunnen gaan maken van een geïntegreerd systeem voor opslag en rapportage van vangstgegevens. Hierdoor kan er beter gestuurd worden op bestrijdingsstrategie. Ook bevordert dit de samenwerking tussen bestrijdingsorganisaties.

    In het huidige systeem worden de vangstgegevens van acht landelijke bestrijdingsorganisaties via een eigen mobiele applicatie door de muskusrattenbestrijders verzameld en na controle naar de landelijke voorziening geüpload. Met trAPP gebeurt dit allemaal via één geïntegreerd systeem. Deze voorziening wordt beheerd door Het Waterschapshuis. 

    Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?