6 mei | 18 mei | 8 juni

De Unie van Waterschappen en Het Waterschapshuis organiseren 3 verschillende webinars ter voorbereiding op de Omgevingswet. Ben je benieuwd wat er moet en mag bij het maken van een projectbesluit? Wil je graag weten wat waterschap Vechtstromen heeft geleerd van een DSO-praktijkproef met gemeenten en provincie? Of vraag je je af hoe hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de keten van 'plan tot publicatie' en van 'idee tot indiening' rond heeft gekregen? Meld je dan aan.
 
Voor wie?
Iedereen die in zijn of haar werk te maken heeft met de Omgevingswet.

Programma van de webinars

Projectbesluit als instrument uit de Omgevingswet
6 mei 2020 | 15:30 - 17:00
Het projectbesluit is een instrument van de Omgevingswet dat wordt gebruikt door provincies en waterschappen. Het projectbesluit komt in het DSO en heeft gevolgen voor het werk van gemeenten, omdat het projectbesluit het omgevingsplan en de uitvoeringsbesluiten raakt. Vragen die in dit webinar aan bod komen zijn: wanneer is het projectbesluit verplicht? Wat zijn de alternatieven en hoe ga je daar als overheid mee om? Hoe kan de overheid als initiatiefnemer de verplichte participatie op een goede manier invullen? Wat betekent dit voor de samenwerking?
> Meer informatie over de inhoud, doelgroep en aanmelden


Interbestuurlijke praktijkproef Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
18 mei 2020 | 15:30 - 17:00  
Waterschap Vechtstromen heeft samen met gemeente Hengelo, gemeente Oldenzaal en provincie Overijssel in de praktijk ondervonden hoe regels in het DSO ‘landen’. Wat ziet de initiatiefnemer straks in het DSO? En hoe kunnen we dat als overheden zo makkelijk mogelijk inrichten? In dit webinar word je meegenomen in dit boeiende proces en hoor je waar waterschap Vechtstromen tegenaan liep in dit traject.
> Meer informatie over de inhoud, doelgroep en aanmelden


Van beslissingstabel naar juridische en toepasbare regels in het DSO
8 juni 2020 | 15:30 - 17:00  
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft de keten rond van 'plan tot publicatie' en van 'idee tot indiening'. In dit webinar zie je hoe HDSR juridische en toepasbare regels heeft gemaakt op basis van beslissingstabellen. Ook zie je hoe ze een waterschapsverordening hebben gemaakt en hoe ze deze verordening samen met de werkingsgebieden hebben aangeleverd aan de LVBB en doorgeleverd aan OZON. Ook laat HDSR zien hoe een aanvraag via het Omgevingsloket in het zaaksysteem van HDSR landt.
> Meer informatie over de inhoud, doelgroep en aanmelden

Hoe doe je mee? 

  1. Meld je aan als deelnemer via https://waterschappen.clickmeeting.com;  
  2. Volg de webinars via https://waterschappen.clickmeeting.com.  

Tip 1: Gebruik bij voorkeur Firefox, Opera of Google Chrome. De browsers Microsoft Edge en Internet Explorer geven regelmatig problemen.
Tip 2: Deelname vanaf een iPad of privélaptop op het thuisnetwerk kan een oplossing zijn wanneer de website geblokkeerd wordt.