Het project TROWA heeft met en voor de waterschappen de handreiking waterschapsverordening gemaakt.

Waterschappen kunnen hiermee hun eigen Waterschapsverordening opstellen. Uniek aan deze handreiking is de gebruikte methode `Doelgerichte digitale regelgeving`. Deze methode vormt de basis voor een logische, toegankelijke Waterschapsverordening, waarbij alle regels een logisch verband en beschermingsniveau kennen t.a.v. de te beschermen waterschapdoelen. Dit zodat ruimte voor initiatiefnemers niet onnodig wordt ontnomen. Benieuwd naar de inhoud van de handreiking, voorbeelden of werkvormen die waterschappen kunnen gebruiken om hun eigen proces en waterschapsverordening te maken?

Bekijk de handreiking online