TROWA heeft met en voor de waterschappen de handreiking waterschapsverordening gemaakt. Waterschappen kunnen hiermee hun eigen Waterschapsverordening opstellen.