Het project Transitieondersteuning Omgevingswet Waterschappen helpt en adviseert de waterschappen bij de transitie naar de Omgevingswet. Door met elkaar kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen.

De Omgevingswet vraagt ons namelijk om informatie digitaal te ontsluiten. Zodat de eindgebruiker straks met een klik op een gebiedskaart kan zien wat wel en niet toegestaan is in de fysieke leefomgeving. Dat vergt veel inspanningen van de waterschappen. Zo moeten alle (juridische) regels straks ook digitaal beschikbaar zijn. TROWA helpt de waterschappen hierbij. Zo zijn we straks samen, met alle 21 waterschappen, klaar voor de digitale toekomst! 

Met de komst van de Omgevingswet wordt meer ruimte geboden aan nieuwe initiatieven en wensen van burgers en organisaties op het gebied van de fysieke leefomgeving. Om dit mogelijk te maken is een goede digitale ondersteuning onmisbaar.

Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) integreert data en regels in één digitaal systeem waarbij gebruikersgemak voorop staat: het Omgevingsloket. Via dit loket kan de initiatiefnemer met een klik op een gebiedskaart snel zien wat wel en niet is toegestaan in de directe leefomgeving.

Om te zorgen dat het DSO de juiste informatie aan de initiatiefnemer kan bieden, gaan overheden hun regels over de fysieke leefomgeving via het DSO digitale beschikbaar stellen. Een flinke opgave, die vraagt om een nieuwe manier van werken: software, regels en documenten aanpassen, sommige taken verdwijnen en nieuwe taken ontstaan voor mensen en teams. Zo gaan de Nederlandse waterschappen als eerste aan de slag met de ontwikkeling van doelgerichte digitale regelgeving: echt pionierswerk!

  Video kernboodschap TROWA 

  De doelen van TROWA

  • Op basis van bestaande kennis en ervaringen bij waterschappen te komen tot een algemene beschrijving van de methode en stappen tot een digitale waterschapsverordening. Door regelgeving begrijpelijker te maken via doelgerichte digitale regelgeving en een landelijke aanpak te ontwikkelen, streeft het team naar eenvoudiger werken en meer uniformiteit bij de waterschappen.
  • Ondersteunende kennis- en leersessies op maat aanbieden. Goed voorbeeld doet volgen: door het delen van kennis en ervaringen maken we waterschappen enthousiast zelf gericht aan de slag te gaan met de waterschapsverordeningt. Door daarbij te werken met de TROWA producten zorgen we voor een harmoniseringslag in onze doelen en regels.
  • Onderzoeken of de markt software kan aanbieden voor het uitwerken van juridische- en toepasbare regelgeving. Ook wordt onderzocht welke mogelijkheden en kansen er zijn voor gezamenlijke aansluiting van alle waterschappen op het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).

  Het TROWA-team

  Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?