Bij de waterschappen is er behoefte aan informatie over elkaars applicaties en applicatielandschappen: welk waterschap gebruikt welke applicaties waarvoor, hoe bevalt dat, hoe is de leveranciersmarkt verdeeld, welke applicaties voldoen aan welke eisen, enzovoort.