Bij de waterschappen is er behoefte aan informatie over elkaars applicaties en applicatielandschappen: welk waterschap gebruikt welke applicaties waarvoor, hoe bevalt dat, hoe is de leveranciersmarkt verdeeld, welke applicaties voldoen aan welke eisen, enzovoort.

Een collectief instrument zorgt dat waterschappen eenvoudig en snel inzicht krijgen in elkaars landschap. En is het mogelijk om contact met elkaar te leggen over samenwerken bij aankopen en leveranciers.

Om de applicaties op een zinvolle manier te vergelijken wordt gebruik gemaakt van de referentie-architectuur WILMA. Hierin staan de generieke processen en functionaliteiten gedefinieerd, waarlangs gelijksoortige applicaties gevonden en vergeleken kunnen worden. 

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?