Bij de waterschappen is er behoefte aan informatie over elkaars applicaties en applicatielandschappen: welk waterschap gebruikt welke applicaties waarvoor, hoe bevalt dat, hoe is de leveranciersmarkt verdeeld, welke applicaties voldoen aan welke eisen, enzovoort.

Een collectief instrument zorgt dat waterschappen eenvoudig en snel inzicht krijgen in elkaars landschap. En is het mogelijk om contact met elkaar te leggen over samenwerken bij aankopen en leveranciers.

Om de applicaties op een zinvolle manier te vergelijken wordt gebruik gemaakt van de referentie-architectuur WILMA. Hierin staan de generieke processen en functionaliteiten gedefinieerd, waarlangs gelijksoortige applicaties gevonden en vergeleken kunnen worden

 

Nieuws

Op 4 maart 2020 was de officiële kick-off van het project WILMA Softwarecatalogus. Vertegenwoordigers van de waterschappen werden meegenomen in de voortgang van het project, waarbij ook is getrakteerd op een sneak preview van de WILMA Softwarecatalogus. Ook zijn best practices gedeeld vanuit de Softwarecatalogus VNG.  Er wordt nu geïnventariseerd welk waterschap wanneer gaat starten met de implementatie. 

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?