De Nederlandse waterschappen staan voor de opgave te zorgen voor duurzaam, doelmatig en klimaatrobuust waterbeheer. Nauwkeurige informatie over de waterbalanscomponenten is daarbij van groot belang.