Dit zijn programma's die HWH samen met andere partijen uitvoert, bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat en de provincies.