Dit zijn programma's die HWH samen met andere partijen uitvoert, bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat en de provincies. 

overzicht programma's

 • Actueel Hoogtebestand Nederland

  Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens.

 • Beeldmateriaal

  Veel overheden maken voor hun werk gebruik van luchtfoto's. Deze luchtopnamen worden gebruikt voor meerdere doeleinden en worden steeds belangrijker.

 • Informatiehuis Water

  Het Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsprogramma tussen Rijkswaterstaat, het Waterschapshuis en de provincies. Samen met waterbeheerders wordt gewerkt aan uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water.

 • SAW@

  SAW@ (spreek uit als SAWA) is een samenwerkingsprogramma van elf waterschappen en Rijkswaterstaat. Het programma heeft als doel de samenwerking in het domein van vergunningverlening, toezicht en handhaving te bevorderen.