Op donderdag 4 juli 2019 is het nieuwe Algemeen Bestuur voor Het Waterschapshuis(HWH)geïnstalleerd. Ook is de nieuwe voorzitter benoemd. Piet-Hein Daverveldt, dijkgraaf van Delfland, neemt de voorzittershamer over van Rogier van der Sande (voorzitter Unie van Waterschappen en dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland).