Op donderdag 4 juli 2019 is het nieuwe Algemeen Bestuur voor Het Waterschapshuis(HWH)geïnstalleerd. Ook is de nieuwe voorzitter benoemd. Piet-Hein Daverveldt, dijkgraaf van Delfland, neemt de voorzittershamer over van Rogier van der Sande (voorzitter Unie van Waterschappen en dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland).

Piet-Hein (P.H.W.M.) Daverveldt is sinds 2018 dijkgraaf van Hoogheemraadschap van Delfland en nieuw in het bestuur van HWH. “Ik vind het een hele eer om voorzitter te mogen zijn. De digitale transformatie is een gemeenschappelijke uitdaging voor alle waterschappen. Krachtenbundeling in Het Waterschapshuis vergroot onze slagkracht en leervermogen om al die mooie doelen te realiseren die we allemaal voor de digitale transformatie van ons eigen waterschap hebben gesteld.“

Ook in het Dagelijks Bestuur zijn er nieuwe gezichten. Remy Sleijpen (Waterschap Limburg) en Peter Ketelaars (Waterschap Aa en Maas) worden versterkt door Hans van Agteren (Waterschap Vechtstromen) en Jos Verdoold (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard).

Het Algemeen bestuur van HWH bestaat uit 21 DB-leden van de 21 waterschappen. Het Waterschapshuis(HWH) is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?