Vangstregistratie

In de centrale webapplicatie Vangstregistratie worden gegevens over de muskus- en beverrattenbestrijding vastgelegd en geraadpleegd. Hierbij zijn drie hoofdprocessen te onderscheiden, namelijk: het invoeren, de rapportage en het beheer. Het huidige systeem V2 is de opvolger van de basis applicatie uit 2006. Na een aanbesteding in 2013 is het nieuwe (V2) systeem sinds 1 oktober 2014 in productie. Gegevens van vangsten kunnen voortaan via een mobiele applicatie worden vastgelegd.

De gegevens voor het systeem worden door de acht landelijke bestrijdingsorganisaties via hun eigen mobiele applicatie (MuRa of Zeeuwse/Esri App ) verzameld en na controle naar het centrale systeem ge-upload. In de landelijke applicatie kunnen vanuit verschillende gezichtspunten overzichten worden gemaakt ten behoeve van de vangstrapportages en werkplanningen.