Dijk Data Service Centrum

Het Dijk Data Service Centrum is een platform voor het opslaan en ontsluiten van meetgegevens in en rond dijken en waterkeringen. Dit systeem is opgebouwd rond een landelijke database. Het gaat zowel om de opslag van real-time als historische meetgegevens. Door de gegevens van meerdere waterschappen te koppelen, is het mogelijk om gegevens van soortgelijke dijken in de tijd te vergelijken.

Voorbeelden van gegevens die kunnen worden opgeslagen zijn: hoogtemetingen, zettingen (in x,y,z-richting), (grond)waterstanden, bodemvocht, temperatuur, infrarood- en radarscans. Naast locatie-specifieke informatie, worden ook landelijk beschikbare webservices actueel ontsloten, zoals het Actueel Hoogtebestand Nederland, Landelijk Meetnet Water, Bodemopbouw (DINO), grondgebruik en meer.

Het Dijk Data Service Centrum is ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen Stichting FloodControl IJkdijk, provincie Groningen en de waterschappen Vallei en Veluwe, Waternet, Noorderzijlvest, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Wetterskip Fryslân, Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat. Het DDSC is onderdeel van het FloodControl IJkdijk ontwikkelprogramma.