Digigids

Digigids, de nationale schadegids waterkeringen is een catalogus met (voor)beelden van schades aan keringen (Bijv. dijken) en de kwalificatie daarvan. De gids is raadpleegbaar en nu ook te downloaden voor gebruik in mobiele applicaties. De kwalificatie van de schade vormt het startpunt voor de inschatting van de ernst van de schade en de acties om deze schade te (laten) verhelpen.

De basis van de gids is ontwikkeld door STOWA binnen het programma voor het professionaliseren van inspecties van waterkeringen. In 2015 is het beheer van de Digigids overgedragen aan IHW met het doel de gids in de Aquo-standaard op te nemen. Expertteams van de waterschappen verzorgen een jaarlijkse uitbreiding en verbetering van de gids.

Onderwijs

Voor mobiele inspectie van keringen is geen specifieke opleiding beschikbaar. Wel is er een gebruikershandleiding gebaseerd op Digispectie. De organisatie Wateropleidingen.nl gebruikt de procesbeschrijving van Digispectie en de procesbeschrijving diagnosticeren en prognosticeren (www.wikixl.nl/wiki/wilma/index.php/Inspecteren_waterkering ) als leidraad voor de opleiding.

Relevante links

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Het Waterschapshuis.