DAMO Watersysteem

Watersysteembeheer

Het datamodel ‘DAMO Watersysteem’ (2014) bestaat uit een gestandaardiseerd datamodel van het watersysteem alsmede tools waarmee een database gecreëerd, gevuld en ontsloten wordt. Het maakt het voor de waterschappen mogelijk om hun gegevens uniform op te slaan. Daarmee zijn de gegevens in de DAMO-database gebruiksvriendelijk en efficiënt beschikbaar voor het eigen primaire proces. 

Het onderliggende datamodel is gebaseerd op de eisen die gesteld worden door standaarden en programma’s als Informatiemodel Water (IMWA) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). 

In 2013 besloten de waterschappen om DAMO te realiseren in het gezamenlijk streven naar standaardisatie van gegevensmodellen, -opslag  en –uitwisseling. Per bedrijfsfunctie komt er een datamodel met daarin alleen die gegevens die wettelijk verplicht zijn of waarvan de waterschappen gezamenlijk hebben vastgesteld dat ze gemeenschappelijk zijn. Na DAMO Watersysteem volgen DAMO Keringen en DAMO Afvalwaterketen.