DAMO Watersysteem

DAMO Watersysteem is het nieuwe gestandaardiseerde datamodel voor de watersysteemgegevens van de waterschappen. Het maakt het de deelnemende waterschappen mogelijk om hun gegevens uniform op te slaan. Daarmee is de verzamelde informatie gebruiksvriendelijk en efficiënt beschikbaar voor de eigen primaire bedrijfsprocessen.

Daarnaast zijn de gegevens beter en eenvoudiger uit te wisselen met andere waterschappen en met derden, bijvoorbeeld voor het creëren van landsdekkende beelden en voor wettelijk verplichte rapportages zoals voor INSPIRE. Met de database DAMO Watersysteem zijn de waterschappen volledig voorbereid op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het uitwisselen conform Aquo. DAMO Watersysteem schept mogelijkheden voor waterschappen om het beheer van de kerngegevens verder te professionaliseren en te standaardiseren.

Eerste in een reeks

De waterschappen hebben in 2013 besloten om de 'DAMO’s' te realiseren om in gezamenlijkheid te streven naar standaardisatie van gegevensopslag, modellen en -uitwisseling. Per bedrijfsfunctie komt er een datamodel met daarin alleen gegevens die wettelijk verplicht zijn of waarvan de waterschappen gezamenlijk hebben vastgesteld dat ze gemeenschappelijk zijn. DAMO Watersysteem is het eerste in de reeks en is in mei 2014 opgeleverd. DAMO Keringen is beschikbaar vanaf december 2015. Modellen voor  andere bedrijfsprocessen, zoals afvalwaterketen zijn in ontwikkeling.

DAMO Watersysteem in bedrijf

In DAMO Watersysteem slaan de waterschappen op uniforme wijze hun watersysteemgegevens op, zoals ligging en afmetingen van watergangen en kunstwerken. Deze gegevens ondersteunen de bedrijfsprocessen, zoals het maken van een legger. Het Waterschapshuis levert ook hulpmiddelen om de database soepel te integreren in de ICT-structuur van het individuele waterschap. Het beheer van gegevens van bijvoorbeeld duikers en watergangen is met de geografische applicatie ARCGIS – bij alle waterschappen in gebruik – eenvoudig in te richten. Complexere functionaliteiten, zoals het bepalen van baggervolumes, kunnen waterschappen zelf toevoegen.

DAMO Watersysteem