Downloads

Workshops en Hulpmiddelen 

Factsheet Doelenboom De factsheet is opgesteld om als waterschap eerste stappen te kunnen zetten met het opstellen van een doelenboom 05-04-2019 bestand
Regiosessie Spelkaarten stappenplan doelgerichte digitale regelgeving 02-04-2019 bestand
Regiosessie Uitkomsten workshop stappenplan regio Noord 02-04-2019 bestand
Regiosessie Workshop meerwaarde stappenplan regiosessie 02-04-2019 bestand
Regiosessie Juridische Workshop 02-04-2019 bestand
Regiosessie Factsheet Juridische Workshop 04-04-2019 bestand
Regiosessie Presentatie Wendbaar Wetgeven Mariette Lokin 05-04-2019 bestand
Workshop systeemselectie Presentatie workshop systeemselectie 02-04-2019 bestand
Workshop systeemselectie Workshop TROWA systeemselectie Noord 1 02-04-2019 bestand
Workshop systeemselectie Workshop TROWA systeemselectie Noord 2  02-04-2019 bestand
Workshop systeemselectie Workshop TROWA systeemselectie Zuid 1 08-04-2019 bestand
Workshop systeemselectie Workshop TROWA systeemselectie Zuid 2 08-04-2019 bestand
Visie en scope Logisch Informatiemodel De samenhang en relaties tussen verschillende onderdelen van doelgerichte doelgerichte digitale regelgeving. 01-02-2019 bestand
Presentatie Klankbordgroep Sheets van de presentatie tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep van 20 december 2018  20-12-2018 bestand
Factsheets workshop kick-off TROWA Samenvatting van de workshops die gegeven zijn tijdens de kick-off op 9 oktober 2018 09-10-2018 bestand

 

 Handreiking – definitief

Inhoudsopgave Handreiking waterschapsverordening De inhoudsopgave biedt een overzicht van de producten die TROWA op zal leveren. 31-01-2019 bestand
Hoofdstuk 1 van de Handreiking waterschapsverordening. Dit hoofdstuk gaat in op de Omgevingswet en de plek die het instrument van de waterschapsverordening in dit geheel inneemt. 10-04-2019 bestand
Verantwoording methode doelgerichte digitale regelgeving (hoofdstuk 3) Functionele classificatie en een doelgerichte manier van regels opstellen. 05-04-2019 bestand
Procesbeschrijving proces begrippen/Aquo-standaard (paragraaf 2.11) In deze tekst is beschreven hoe waterschappen om moeten gaan met deze eenduidigheid van begrippen door middel van gebruik van de Aquo-standaard. 05-04-2019 bestand
Beheer begrippen voor het domein water in het DSO (Bijlage XV) Een uitleg over de Aquo-standaard, de federatieve stelselcatalogus voor de Omgevingswet en hoe het beheer van de waterbegrippen in het DSO is geregeld. 05-04-2019 bestand
Hoofdstuk 1 van de Handreiking waterschapsverordening Dit hoofdstuk gaat in op de Omgevingswet en de plek die het instrument van de waterschapsverordening in dit geheel inneemt. 09-04-2019 bestand