Downloads

Op deze pagina vindt u alle relevante documenten met betrekking tot TROWA.

Gerealiseerde (deel)producten

Naam Beschrijving   Datum  Download
Visie en scope Logisch Informatiemodel Een Logisch Informatiemodel geeft de samenhang en relaties weer tussen de verschillende onderdelen waarop digitale doelgerichte regelgeving is opgezet. 2019-02-01 bestand
Inhoudsopgave Handreiking waterschapsverordening De inhoudsopgave geeft een volledig overzicht weer van de producten die  TROWA op zal leveren. Het bevat een hoofdstukindeling inclusief bijlagen.  2019-01-31 bestand

Achtergrond documentatie

Naam  Beschrijving  Datum  Download
Factsheets workshops kick-off TROWA Samenvatting van de workshops die gegeven zijn tijdens de Kick-off op 09 oktober 2018  2018-10-09 bestand
Beeldvorming TROWA Beknopt overzicht van doel, de  werkzaamheden en scope van TROWA  2018-12-01 bestand
Presentatie Klankbordgroep Sheets van de presentatie tijdens de bijeenkomst van de Klanbordgroep d.d. 20 december 2018 (incr. 1, sprint 1)   2018-12-20 bestand
Voortgangsbericht Klankbordgroep sprint 2 

Het voortgangsbericht over incr. 1, sprint 2 staan de volgende onderwerpen:

  • Wat hebben we gedaan in de afgelopen drie weken (sprint 2) voor WP1 & WP2?
  • Wat gaan we doen in de komende drie weken (sprint 3) voor WP1 & WP2?
  • Werkzaamheden voor WP3 t/m 30 juni 2019
  • Een overzicht van de ingediende reviewpunten en wijze van afwikkeling voor WP1 & WP2 (overzicht)
  • Informatie over de gebruikerssessie ter afsluiting van het 1e blok van 9 weken (1e increment)
2019-01-17 bestand