Agenda

Een overzicht van de geplande activiteiten inzake TROWA staan hierna vermeld. Een beschrijving van de verschillende doelgroepen vind je op de webpagina projectorganisatie.

Ontwikkelteamsessies

Het ontwikkelteam komt elke maandagmiddag en donderdagochtend samen in Amersfoort (locatie Het Waterschapshuis).

Klankbordgroepsessies

Datum  Tijd  Locatie  Sprint  Blok  Onderwerpen
20-12-2018, do 13:30-15:30  HWH, Amersfoort  1  1

 - Werkwijze TROWA
 - Verslag Klankbordgroep TROWA
 - Presentatie

17-01-2019, do 13:30-15:30 HWH, Amersfoort 2 1  - Geannuleerd
07-02-2019, do 13:30-15:30  HWH, Amersfoort  3  1
28-02-2019, do 13:30-15:30  HWH, Amersfoort  1  2
21-03-2019, do 13:30-15:30  HWH, Amersfoort  2  2
11-04-2019, do 13:30-15:30   HWH, Amersfoort  3  2
02-05-2019, do 13:30-15:30  HWH, Amersfoort  1  3
23-05-2019, do 13:30-15:30 HWH, Amersfoort   2  3
13-06-2019, do  13:30-15:30  HWH, Amersfoort  3  3

Gebruikerssessies

Datum Tijd   Locatie  Sprint  Blok
05-03-2019, di  09.30-12.30  Zwolle of Den Bosch  -  1
12-03-2019, di  09.30-12.30  Zwolle of Den Bosch  -  1
09-05-2019, do   09.30-12.30   Amersfoort of Utrecht  -  2
20-06-2019, ma  12:30-15:30  Amersfoort of Utrecht  -  3

Leer-, ervaar- en werksessies

 Datum  Tijd Locatie  Deelnemers
29-01-2019, di 09:30-12:00 Hollands Noorderkwartier HHNK
21-02-2019, do 13.00-17.00 waterschap De Dommel De Dommel

Bijeenkomsten Projectleiders Implementatie Omgevingswet (PIO’s)

Projectleiders komen elke maand bijeen en bespreken met elkaar de afstemming en voortgang implementatie Omgevingswet bij de waterschappen.

Landelijke bijeenkomsten

Datum   Tijd  Naam  Locatie
18-12-2018, di 09:30-17:00 Kwartaaldemo DSO Utrecht
28 maart 2019 gehele dag Waterinfodag ’s Hertogenbosch