Digitale Watertoets

De watertoets is een hulpmiddel bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. De toets bewaakt de belangen en wensen van de waterbeheerder. Zo’n wens gaat bijvoorbeeld over de afvoer van regenwater. Het doel van de watertoets is het voorkomen van waterproblemen, zoals wateroverlast en verdroging.

Initiatiefnemer en waterbeheerder

De watertoets helpt bij het begin van de planvorming. De initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder komen in contact, waardoor eventuele problemen vroegtijdig geconstateerd en opgelost kunnen worden.

DeWatertoets.nl

Op de website http://www.dewatertoets.nl/ staat een digitale versie die helpt bij het doorlopen van de watertoets. Door de digitale vragenlijst in te vullen, weet de gebruiker direct welke procedure hij moet doorlopen.

Rol van Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de applicatie en is namens de waterschappen verantwoordelijk voor het contract met de leverancier.

Deelname

Elke waterbeheerder kan gebruikmaken van de voorziening. Aan het indienen van een toets via de website zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie zie:

Wilt u meer informatie over de Watertoets? Neem dan contact op met Het Waterschapshuis.