Aangiftesysteem waterschapsbelasting bedrijven

Het verbeterde aangiftesysteem Waterschapsbelasting voor bedrijven is in 2012 opgeleverd. Dit systeem is een  shared service dienst onder regie van Het Waterschapshuis voor waterschappen en belastingkantoren. In de jaren 2010 en 2011 is in twee fasen de digitale aangifte bedrijven geheel vernieuwd naar de eisen voor een hedendaags elektronisch formulier en beheer van de applicatie.

Om de ‘klant’ van dienst te zijn is in de eerste fase de gebruiksvriendelijkheid van het formulier verbeterd. De mogelijkheid om een verkorte aangifte (d.w.z. alleen het waterverbruik opgeven) te doen is toegevoegd. Daarnaast worden de gegevens van het voorgaande jaar alvast ingevuld.

De tweede fase die in 2012 werd opgeleverd was vooral een technische upgrade om onderhoud van het  formulier en de aansluiting op moderne applicaties mogelijk te maken. Het resultaat is een modern hulpmiddel voor de elektronische dienstverlening aan bedrijven voor het doen van de aangifte (WvO) belastingen. Het e-formulier helpt bedrijven om makkelijk en digitaal de gegevens voor de berekening van hun vervuilingsequivalenten of het waterverbruik door te geven aan een belastingkantoor van het waterschap. De verbeterde versie is door de belastingkantoren in 2013 en 2014 in gebruik genomen.

Rol van Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis verzorgt het contractmanagement van dit product.

Participanten

Waterschappen en belastingkantoren.