Oracle contract management

In 2008 heeft het Waterschapshuis namens de waterschappen, via een gezamenlijke inkoop Oracle Tech licenties, aangeschaft. Het Waterschapshuis (HWH) is de contractpartij van Oracle, zodoende zijn alle licenties formeel toegekend aan HWH. In feite beheert HWH een centrale ‘licentievoorraad’ voor de waterschappen. Naast het beheer van dit contract zorgt HWH voor de afstemming met Oracle. Ook het licentiebeheer wordt door HWH uitgevoerd.

Gedurende het jaar vindt een aantal activiteiten plaats. Zo is HWH de vraagbaak voor de waterschappen voor vragen die het contract en de bijbehorende licenties raken. Daarnaast vindt er minimaal eenmaal per jaar een DBA dag plaats met achtergrondinformatie en hands on training voor DBA’ers.