Kennisdelen en verbinden

Het Waterschapshuis (HWH) begeleidt het proces van initiëren van kansen tot aan het beheer van producten en het uitvoeren van leveranciersmanagement. HWH adviseert tijdens dit proces, maar verzorgt ook de vraagarticulatie door de business (proceseigenaren waterschappen). De opgedane kennis en inzichten deelt Het Waterschapshuis weer met de deelnemers.

Meer weten over de taak kennisdelen en verbinden? Het Waterschapshuis werkt aan de activiteiten: business in beeld en innovatie sessies, het verbeteren van de aanbestedingsprocedure, de Waterinfodag, het ontwikkelen van een meerjarenprogramma en het opzetten van omgevingsmanagement. Lees meer over deze activiteiten op het gebied van kennisdelen en verbinden.

Producten

Het Waterschapshuis werkt in opdracht aan diverse producten om het proces kennisdelen en verbinden te ondersteunen:

Gartner contract management

Namens de waterschappen en de Unie van Waterschappen heeft het Waterschapshuis (HWH) een contract met Gartner afgesloten. Ook het contractbeheer wordt door HWH uitgevoerd. Gartner geeft de waterschappen toegang tot een wereld van informatie.

Oracle contract management

In 2008 heeft het Waterschapshuis namens de waterschappen, via een gezamenlijke inkoop Oracle Tech licenties, aangeschaft. Het Waterschapshuis (HWH) is de contractpartij van Oracle, zodoende zijn alle licenties formeel toegekend aan HWH. In feite beheert HWH een centrale ‘licentievoorraad’ voor de waterschappen.