Gartner contract management

Namens de waterschappen en de Unie van Waterschappen heeft het Waterschapshuis (HWH) een contract met Gartner afgesloten. Ook het contractbeheer wordt door HWH uitgevoerd. Gartner geeft de waterschappen toegang tot een wereld van informatie. Daarnaast stelt zij experts beschikbaar die de deelnemers op verschillende terreinen van informatie kunnen voorzien en adviseren. Met het afsluiten van dit contract is een wereld van informatie ontsloten die anders onbereikbaar blijft of waar zeer veel inspanningen voor moeten worden verricht. Het is voor de individuele waterschappen en haar medewerkers immers ondoenlijk om van alle gebieden hetzelfde hoge en actuele informatieniveau te behalen als dat met dit contract mogelijk is. Regelmatig vinden (kennis)bijeenkomsten plaats met gebruikers en vertegenwoordigers van Gartner. Het Waterschapshuis organiseert deze bijeenkomsten.