Ondersteuning inrichting digitaal stelsel Omgevingswet

Veel gemeenten, inwoners en bedrijven vinden de regels voor ruimtelijke plannen ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen.

De komst van deze Omgevingswet brengt nieuwe en gewijzigde taken voor de waterschappen met zich mee. Deze veranderopgave raakt de bestaande werkprocessen en intensiveert de samenwerking van waterschappen met Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies, wat een belangrijke voorwaarde wordt.

De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de sector bij de opdrachtgever en in het programma dat nu wordt voorbereid. Bestuurders en medewerkers vertegenwoordigen de belangen van de waterschappen inmiddels in diverse gremia en werkgroepen. Ook bereiden zij de komst van de Omgevingswet voor. Het Waterschapshuis ondersteunt hen hierbij.