Geovoorziening

De Geovoorziening is ontwikkeld voor de waterschappen om geografische informatie zichtbaar te maken op internet. Via services wordt deze informatie gepubliceerd op een digitale kaart. De waterschappen gebruiken dit systeem in eerste instantie om te kunnen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn INSPIRE. Daarnaast kunnen zij op dezelfde manier ook andere geo-informatie publiceren. Voor andere organisaties is het eveneens mogelijk om met het technische concept in korte tijd een eigen voorziening in te richten.

Inmiddels hebben alle waterschappen hun datasets gepubliceerd. Bekijk het startscherm van de  Geovoorziening met de themakaarten om de geo-informatie van de waterschappen te zien. Eén van de datasets in de voorziening is die van de waterschapsgrenzen.

Afbeelding Geovoorziening

http://waterschapservices.webgispublisher.nl/Choosemap.aspx

Aansluiten

De Geovoorziening is voor de waterschappen. Andere organisaties kunnen niet aansluiten. 

Kosten

Met leverancier Nieuwland is een contract (SLA) afgesloten voor alle waterschappen. De kosten worden naar de waterschappen doorbelast.

Bijzonderheden

De Geovoorziening is onderdeel van het project Impact INSPIRE, dat uitvoering geeft aan de kaderrichtlijn INSPIRE en de verplichtingen vanuit de Waterwet. De deelnemende waterschappen hebben toegang tot een kennisbank.

Gerelateerde modules/producten

De gegevens die worden gepubliceerd, komen voor het overgrote deel uit IRIS. De services kunnen door diverse viewers worden uitgelezen. Voor het maken van functionele toepassingen op basis van de services is het product WebGisPublisher (WGP) toegevoegd.

Onderwijs

Rond de oplevering van de Geovoorziening zijn een aantal workshops gehouden voor medewerkers van waterschappen. Zij moeten kunnen omgaan met softwareproducten die de services kunnen inlezen, zoals WebGisPublisher.

Factsheet

Voor de Geovooziening en het gebruik van de webservices is de 'Factsheet GV en NGR' (pdf) samengesteld. In de factsheet worden de begrippen Geovoorziening, webservices (wms.wfs.csw), Inspire- en waterschapservices, uploadmechanismen (handmatig of geautomatiseerd) en relatie WaterschapsGeoRegister en Nationaal GeoRegister bondig uitgelegd.

Kennisbank

In de Kennisbank van de Geovoorziening staan handleidingen, nieuwe werkwijzen, en voorbeeld shapes  en mxd-bestanden. Ook kunt u vanuit de Kennisbank de benodigde software downloaden.  In het handreikingsdocument INSPIRE Compliancy-0.2.pdf, staat wat waterschapen moeten doen om te voldoen aan INSPIRE. Het adres van de kennisbank is (http://confluence.nieuwland.nl) De inloggegevens zijn voor waterschappers opvraagbaar bij Het Waterschapshuis.

Regelgeving

Kaderrichtlijn INSPIRE en de Waterwet.

Participanten

Alle waterschappen nemen deel aan de Geovoorziening.

Relevante links

Film-, foto- en kaartmateriaal

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Het Waterschapshuis.