Gegevensuitwisseling

Waterschappen gebruiken eigen informatie, maar ook informatie van derden. De gegevens variëren per doel. Denk bij informatie van derden aan waterschapsgrenzen, maar ook aan het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Bij de uitwisseling van eigen gegevens kunt u denken aan de geovoorziening waarmee waterschappen eigen locatiegebonden informatie kunnen presenteren aan diverse doelgroepen.

Producten

Op het gebied van gegevensuitwisseling biedt Het Waterschapshuis de volgende producten:

Centrale Distributie Laag (CDL)

 Het Waterschapshuis is begonnen met de realisatie van een Centrale Distributie Laag (CDL). De Centrale Distributie Laag (CDL) zorgt er voor dat de gegevens van de waterschappen als een landelijk beeld worden gepresenteerd. Denk daarbij aan gegevens over de watergangen (sloten en kanalen etc.) en de waterkeringen (bijv. dijken).

Inrichting digitaal stelsel Omgevingswet

Veel gemeenten, inwoners en bedrijven vinden de regels voor ruimtelijke plannen ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. Het Waterschaphuis ondersteunt bij de inrichting van het digitaal stelsel Omgevingswet.

WION

Het WION Portaal wordt gebruikt door waterschappen om te kunnen voldoen aan de Wet Informatie Ondergrondse Netten.