Centrale Distributie Laag (CDL)

Het Waterschapshuis is begonnen met de realisatie van Centrale Distributie Laag (CDL). De Centrale Distributie Laag (CDL) zorgt ervoor dat de gegevens van de waterschappen als een landelijk beeld worden gepresenteerd. Denk daarbij aan gegevens over de watergangen (sloten, kanalen etc.) en de waterkeringen (bijvoorbeeld dijken).

De gegevens worden gepubliceerd via PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart). 

Het publiceren van de gegevens sluit aan op de Open Data-ambitie van de Unie van Waterschappen (UvW) en geeft invulling aan de INSPIRE-verplichting van de waterschappen. De werking van CDL is gebaseerd op geaccepteerde standaarden zoals DAMO, IMWA en Geography Markup Language (GML). Het uitwisselen van gegevens loopt via services. CDL vervangt na oplevering de huidige geovoorziening.