Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties

Dankzij de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) kunnen overheden officiële bekendmakingen op internet publiceren volgens de eisen uit de Wet elektronische bekendmaking (WEB). Papieren bekendmakingen in bijvoorbeeld kranten en huis-aan-huisbladen zijn daardoor meestal niet meer nodig. De GVOP is een initiatief van decentrale overheden - waaronder de waterschappen - en het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Officiële publicaties

Officiële publicaties zijn bekendmakingen over bijvoorbeeld een aanvraag voor een omgevingsvergunning, wijziging van regelgeving, een aangepast bestemmingsplan of een verkeersbesluit.

Landelijke voorziening

De officiële publicaties in de landelijke voorziening zijn beschikbaar op overheid.nl. Dat is de plek voor burgers en ondernemers om bekendmakingen van diverse overheden zoals Rijk, provincies, waterschappen en diverse gemeenten te bekijken. Veel waterschappen maken het ook mogelijk de publicaties via hun eigen website te doorzoeken.

Rol van Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis heeft namens de waterschappen een businesscase opgesteld voor deelname aan de GVOP. Dit heeft ertoe geleid dat Het Waterschapshuis namens alle waterschappen een vierjarige mantelovereenkomst met KOOP heeft afgesloten voor deelname aan de GVOP. Vrijwel alle waterschappen nemen deel; een belangrijke stap voor het succes van de GVOP. Het Waterschapshuis vertegenwoordigt de waterschappen in de landelijke aansturing van het beheer en onderhoud van de GVOP. Ook zorgen wij voor de integratie van de GVOP in de websites die worden beheerd met het gezamenlijke contentmanagementsysteem.

Zie ook:

Wilt u meer informatie over de GVOP voor waterschappen? Neem dan contact op met Het Waterschapshuis.