Digitale overheid

Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP)

Met de GVOP kunnen overheden officiële bekendmakingen op internet publiceren volgens de eisen uit de Wet elektronische bekendmaking (WEB). Papieren bekendmakingen in bijvoorbeeld kranten en huis-aan-huisbladen zijn daardoor meestal niet meer nodig.

Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR)

De CVDR is een initiatief van de Rijksoverheid dat overheden helpt bij het beschikbaar maken van geconsolideerde regelgeving. Deze is in de CVDR beschikbaar via overheid.nl. Hierdoor is regelgeving altijd, overal en voor iedereen goed toegankelijk. Overzichtelijk, compleet, actueel en conform de Wet elektronische bekendmaking (WEB).

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (KOOP) levert beide voorzieningen. Het Waterschapshuis beheert de gezamenlijke overeenkomst van de waterschappen met KOOP en komt op voor hun belangen. 

CMS Waterschapsnet

Zes waterschappen en Het Waterschapshuis hebben een gezamenlijk systeem voor het beheer van hun (mobiele) websites. Zij maken gebruik van het  open source contentmanagementsysteem (CMS) Hippo dat ook wordt gebruikt voor www.rijksoverheid.nl. De opdracht voor deze voorziening is in 2013 openbaar aanbesteed en gegund aan Capgemini. In 2014 is het systeem in gebruik genomen.