Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving

De Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) helpt overheden bij het beschikbaar maken van geconsolideerde regelgeving. De regelgeving in de CVDR is beschikbaar via overheid.nl. Hierdoor is regelgeving altijd, overal en voor iedereen goed toegankelijk. Overzichtelijk, compleet, actueel en precies zoals de Wet elektronische bekendmaking (WEB) het vraagt. De CVDR is een initiatief van de Rijksoverheid.

De waterschappen zetten hun lokale regelgeving in de centrale voorziening. Op overheid.nl kunnen burgers en ondernemers de geldende en gewijzigde regelgeving digitaal raadplegen. Er kan bijvoorbeeld worden gezocht op postcode, op titel en op overheidsorganisatie (waterschap). Veel waterschappen maken het ook mogelijk de regelgeving via hun eigen website te doorzoeken.

Rol van Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis vertegenwoordigt de waterschappen in de landelijke aansturing van het beheer en onderhoud van de CVDR. Ook zorgen wij voor de integratie van de CVDR in de websites die worden beheerd met het gezamenlijke contentmanagementsysteem.

Zie ook:

Meer informatie? Neem contact op met Het Waterschapshuis.