Zaaktypecatalogus

Verschillende waterschappen hebben zaakgericht werken ingevoerd voor (een deel van) hun taken. Een gezamenlijke visie over zaakgericht werken ontbreekt echter. 
Er is behoefte aan:

  • inzicht in de huidige rol van zaakgericht werken bij waterschappen in relatie tot andere werkwijzen zoals projectgericht werken en procesgericht werken in het algemeen; 
  • een gezamenlijke en gedeelde visie ontwikkelen m.b.t. zaakgericht werken; 
  • overeenstemming en uniformiteit bereiken over de verzameling zaaktypes, rekening houdend met de zaaktypecatalogus voor de omgevingswet. 
  • een waterschapsproducten en diensten catalogus, gekoppeld aan de zaaktypecatalogus.

Het uiteindelijke doel is om een eenduidige waterschapszaaktypecatalogus te ontwikkelen.