Softwarecatalogus

Bij de waterschappen is er een behoefte aan informatie over elkaars applicaties en applicatielandschappen: welk waterschap gebruikt welke applicaties waarvoor, hoe bevalt dat, hoe is de leveranciersmarkt verdeeld, welke applicaties voldoen aan welke eisen, enz.

Het aantal vragen neemt toe en dat maakt overzicht over hoe het applicatielandschap is ingericht is gewenst. Een collectief instrument zorgt dat waterschappen onderling eenvoudig en snelle wijze inzicht krijgen van elkaars landschap en contacten kunnen leggen om eventueel samen te werken richting aankopen en leveranciers.

Om de applicaties op een zinvolle manier te vergelijken wordt gebruik gemaakt van de referentie-architectuur WILMA. Hierin staan de generieke waterschap processen en functionaliteiten gedefinieerd waarlangs gelijksoortige applicaties gevonden en vergeleken kunnen worden. 

Allereerst wordt onderzocht of de waterschappen een softwarecatalogus, zoals de VNG die heeft, ook kunnen gebruiken.