Privacy

Met de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 is het nog belangrijker geworden om als organisatie te voldoen aan de privacyregels.  Het programma Privacy ondersteunt daarin de waterschappen door stimulatie van onderlinge samenwerking en door te ondersteunen bij de implementatie van privacymanagement met als resultaat: 

  • Een hogere kwaliteit van privacymanagement van de waterschappen.
  • Een hogere kwaliteit van de privacyproducten.
  • Gelijkwaardige kwaliteit van privacymanagement binnen de waterschapssector doordat de resultaten tussen de waterschappen te vergelijken zijn.
  • Meer continuïteit van privacymanagement bij de waterschappen doordat kennis en capaciteit makkelijker gedeeld kan worden tussen de waterschappen.

Belangrijkste activiteiten hierin zijn:

  • Coördinatie van het CPW-overleg (Coördinatoren Privacy Waterschappen) en haar werkgroepen.
  • Organiseren van audits.