Informatieveiligheid

Beveiliging van informatie is een onmisbaar en integraal onderdeel van het werk van de waterschappen. Het HWH-programma Informatieveiligheid wil waar mogelijk collectieve uitdagingen van waterschappen op het gebied van informatiebeveiliging oppakken en op meerjarige basis bijdragen aan de sectorale versterking van de digitale weerbaarheid. Het programma heeft als doelstelling om de waterschapssector meer robuust te maken tegen risico’s van informatieveiligheid door stimulatie van onderlinge- en ketenbrede samenwerking en door hulp te bieden bij het voldoen aan vereisten van informatieveiligheid.

Belangrijkste activiteiten hierin zijn:

  • Coördinatie van het CIW-overleg (Coördinatoren Informatieveiligheid Waterschappen) en haar werkgroepen.
  • Inrichten en verder professionaliseren van het Computer Emergency Response Team CERT-Watermanagement (in samenwerking met Rijkswaterstaat).
  • Organiseren van audits.
  • Versterking van de weerbaarheid van de procesautomatisering (PA).