Gegevensuitwisseling


Waterschappen hebben verschillende opgaven m.b.t. open data: 

  1. overzicht gecategoriseerde open waterschapsdata waarvan de intentie is om die de komende periode te ontsluiten. Met het oog op de behoefte en toegevoegde waarde;
  2. Borgingsproces beschreven en geïmplementeerd voor het beheren en publiceren van open waterschap data.

Om het voor waterschappen eenvoudiger te maken welke data ontsloten zijn als open data via de Centrale Distributielaag, is het opstellen van een lijst van high value datasets aan te bevelen. De gemeenten en provincies hebben een dergelijke lijst opgesteld, die ze ontsluiten via het landelijke platform data.overheid.nl van KOOP. Een high value dataset is een lijst van open data waarvan de waarde potentieel hoog is voor de samenleving. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Het Waterschapshuis.