Bedrijfsondersteunende diensten

Bij het uitvoeren van zijn taken kan een waterschap aansluiten bij de producten van Het Waterschapshuis. Wij bieden onderstaande bedrijfsondersteunende producten.

Producten

e-HRM

Waterschappen hebben gezamenlijk een e-HRM systeem ingekocht om de personeels- en salarisadministratie te faciliteren. Het e-HRM systeem heet ADP Workforce en biedt medewerkers en leidinggevenden de mogelijkheid om zelf HR-zaken te regelen.