Z-info

Z-info is een centraal systeem voor zuiveringsinformatie. Het ondersteunt de waterschappen in het beheren van afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgt voor een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages. Bijvoorbeeld voor de bedrijfsvoering op een individuele zuiveringseenheid, maar ook voor een landelijke benchmark en rapportages aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Rol van Het Waterschapshuis

Z-info is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging van Zuiveringsbeheerders (VvZB). Het Waterschapshuis verzorgt het centraal functioneel beheer en de gezamenlijke doorontwikkeling van Z-info. Ook is Het Waterschapshuis namens de waterschappen verantwoordelijk voor het contract met de leverancier.

Deelname

In 2012 zijn de eerste waterschappen aangesloten op Z-info. Vanaf 2016 zijn 21 waterschappen aangesloten op Z-info. Zij verwerken hun zuiveringsinformatie op dezelfe wijze in een gezamenlijk informatiesysteem dat door Het Waterschapshuis wordt beheerd. Wilt u een indruk krijgen van Z-info en wat het voor de deelnemers betekent? Bekijk de video over Z-info.

Voor meer informatie zie:

Wilt u meer informatie over Z-info? Neem dan contact op met Het Waterschapshuis.