Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ)

BVZ is een webapplicatie om de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer in te voeren en te analyseren. De Unie van Waterschappen gebruikt de gegevens die de waterschappen invoeren om een analyse te maken. Op basis van deze vergelijking kunnen waterschappen onderling kennis uitwisselen en daarmee hun prestaties verbeteren.

Hoe het werkt

Met het informatiesysteem BVZ kan een waterschap een vragenformulier invullen. Na analyse kan eenvoudig automatisch een vooraf gedefinieerde rapportage worden gemaakt op basis van berekeningen. Hierbij is het ook mogelijk om grafieken te gebruiken.

Rol van Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis is verantwoordelijk voor het in beheer houden van de applicatie, de Unie van Waterschappen is verantwoordelijk voor het samen met de waterschappen daadwerkelijk uitvoeren van de bedrijfsvergelijking.

Deelname

De centrale webapplicatie is sinds januari 2013 operationeel en in beheer bij de leverancier. Alle waterschappen uit de gemeenschappelijk regeling van Het Waterschaphuis nemen deel aan de BVZ.

Wilt u meer informatie over de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer? Neem dan contact op met Het Waterschapshuis.