Afvalwaterketen

AfvalwaterketenAfvalwater wordt door de gemeenten ingezameld en door de waterschappen getransporteerd met rioolgemalen. Rioolwaterzuiveringsinstallaties maken het water schoon. De bacteriën die van nature in het afvalwater zitten, eten de vervuiling op. Het teveel aan bacteriën (of slib) wordt op de zuivering verwerkt en omgezet in energie voor het zuiveringsproces. Het overige slib wordt ingedikt en afgevoerd. Het gezuiverde water stroomt verder naar het oppervlaktewater.

Producten

Afvalwaterzuivering is een primaire taak van de waterschappen. Het Waterschapshuis werkt in hun opdracht aan diverse producten om dit proces te ondersteunen:

Z-info

Z-info is een centraal systeem voor zuiveringsinformatie. Het ondersteunt de waterschappen bij het beheren van afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgt voor een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages.

Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ)

BVZ is een webapplicatie waarmee een waterschap de bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer kan invoeren en analyseren.