Zaken doen met Het Waterschapshuis

Op deze pagina staat informatie voor ondernemers die zaken doen of willen doen met Het Waterschapshuis.

Opdrachten van Het Waterschapshuis

Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen en faciliteren van samenwerking op het gebied van informatievoorziening tussen de waterschappen en andere overheden.

Als aankoopcentrale levert Het Waterschapshuis een zichtbare bijdrage aan de kwaliteit en effectiviteit van de diverse bedrijfsprocessen bij de waterschappen.
Mogelijk dat er voor u mogelijkheden liggen om zaken te doen met Het Waterschapshuis.

Het Waterschapshuis behandelt ondernemers die zaken willen doen op gelijke wijze en transparant. De eisen die Het Waterschapshuis daarbij aan ondernemers stelt zijn niet discriminerend en proportioneel gelet op het voorwerp van de opdracht. U kunt onderaan deze pagina ons inkoopbeleid downloaden.

Inkoopvoorwaarden

Voor overeenkomsten met Het Waterschapshuis hanteert zij een drietal algemene inkoopvoorwaarden voor respectievelijk Leveringen, Diensten en ICT. Deze inkoopvoorwaarden zijn met zorg samengesteld en worden op alle opdrachten uniform door alle waterschappen van toepassing verklaard. U kunt onderaan deze pagina onze algemene voorwaarden downloaden.

Contact met inkoop

Voor vragen en of contact kunt u zich wenden tot de algemene contactgegevens op deze site of een mail sturen naar info@hetwaterschapshuis.nl.