Bestuur

Het Waterschapshuis is een Gemeenschappelijke regeling. Hieronder vindt u de leden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Dagelijks bestuur

Bestuursleden Functie
De heer H.H.G. Dijk Voorzitter 
De heer G.J.A. Nieuwenhuis Lid 
De heer H. Pluckel Lid, plv. voorzitter
De heer R.L.M. Sleijpen Lid 
Vacature
De heer  G.J.A. Smits Secretaris-directeur

Algemeen bestuur

Bestuursleden Functie 
De heer P.C.M. Ketelaars Waterschap Aa en Maas
Mevrouw P.A.M. Hoog Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
De heer Th.J.J.M. Schots Waterschap Brabantse Delta
De heer M. Smits Hoogheemraadschap van Delfland
Mevrouw E.H.T. Stravens Waterschap De Dommel
De heer H.H.G. Dijk, voorzitter Waterschap Drents Overijsselse Delta
De heer P.A.E. van Erkelens Wetterskip Fryslân
De heer J.D. Kramer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
De heer A.C.M. van Eekhout Waterschap Hollandse Delta
De heer E. Luitjens Waterschap Noorderzijlvest
De heer R.E.W.M. Dupont Waterschap Peel en Maasvallei
De heer B.J. Bussink Waterschap Rijn en IJssel
De heer H. Pluckel Hoogheemraadschap van Rijnland
De heer G.J.A. Nieuwenhuis Waterschap Rivierenland
De heer R.M.L. Sleijpen Waterschap Roer en Overmaas
De heer A.J.G. Poppelaars Waterschap Scheldestromen
De heer A.J.B. van der Klugt Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
De heer P.J.M. Poelmann Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
De heer W. Stegeman Waterschap Vechtstromen
De heer C.A.A.A. Maenhout Waterschap Zuiderzeeland
De heer G.J.A. Smits, secretaris Secretaris-directeur, Het Waterschapshuis