Privacystatement

Algemeen

Hieronder krijgt u informatie over hoe het Waterschapshuis omgaat met uw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens). Voor het Waterschapshuis is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Het Waterschapshuis zorgt er voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld.

Als het Waterschapshuis om uw persoonsgegevens vraagt dan zal aan u uitgelegd worden waarom het Waterschapshuis uw persoonsgegevens nodig heeft. Ook wordt u verteld hoe lang het Waterschapshuis uw persoonsgegevens bewaart. Is het nodig dat het Waterschapshuis uw persoonsgegevens aan een andere organisatie of overheid doorgeeft, bijvoorbeeld aan een gemeente, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Het Waterschapshuis heeft maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet kwijtraken of gebruikt kunnen worden door personen die uw gegevens niet mogen hebben. Aanvullende informatie over hoe wij in algemene zin met vertrouwelijke gegevens binnen Het Waterschapshuis omgaan, is vastgelegd in ons informatieveiligheidsbeleid.

Uw rechten

U heeft het recht om informatie te krijgen van het Waterschapshuis over uw persoonsgegevens. Als u hierom vraagt moet het Waterschapshuis u vertellen welke persoonsgegevens het Waterschapshuis van u heeft en waarvoor ze gebruikt worden. U kunt dan ook controleren of de persoonsgegevens die het Waterschapshuis van u heeft wel juist zijn. Via deze link kunt u hier meer over lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan de website van het Waterschapshuis op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt gezet. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Sommige cookies zijn noodzakelijk, omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor u als bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Bij het Waterschapshuis is een functionaris gegevensbescherming in dienst. De FG controleert of het Waterschapshuis zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het Waterschapshuis over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens.

De FG doet zijn werk onafhankelijk. Het Waterschapshuis kan hem geen instructies geven over hoe hij zijn werk moet uitvoeren. Heeft u vragen over (het gebruik van) de persoonsgegevens die het Waterschapshuis van u heeft dan kunt u contact opnemen met de FG door een mail te sturen naar FunctionarisGegevensbescherming@hetwaterschapshuis.nl

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. De FG is namens het Waterschapshuis contactpersoon voor de AP. U kunt ook zelf contact opnemen met de AP. Wanneer en hoe dat kan leest u op de website van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Privacy beleid

Wilt u meer weten over hoe het Waterschapshuis voldoet aan de regels en wetten die gelden voor privacy lees dan het privacy beleid van het Waterschapshuis.