Privacystatement

Het Waterschapshuis gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens die u via onze website verstrekt. Uw privacy is onder meer geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Het Waterschapshuis legt persoonsgegevens vast voor zijn dienstverlening. Uw naam en e-mailadres zijn bijvoorbeeld nodig wanneer u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief of een congres.

Het Waterschapshuis gebruikt de gegevens alleen voor de afhandeling van hetgeen waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, voor aanvullende informatieverstrekking en voor de interne bedrijfsvoering. Als u niet langer benaderd wilt worden, kunt u dit altijd doorgeven en u afmelden.

Bezoekersstatistieken

Om de website gebruiksvriendelijker te maken, houdt Het Waterschapshuis bezoekgegevens bij. Deze zijn niet herleidbaar naar specifieke personen.

Overige websites

Dit privacystatement is alleen van toepassing op de websites van Het Waterschapshuis. Websites waar www.hetwaterschapshuis.nl naar verwijst, vallen niet onder Het Waterschapshuis.

Wijzigingen

Het recht om wijzigingen door te voeren op de website of in dit privacystatement ligt altijd bij Het Waterschapshuis.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.