Geen (overheids-)organisatie staat op zichzelf. Het (intensief) samenwerken met andere organisaties, zowel binnen de overheid als met de markt is essentieel voor een efficiënte bedrijfsvoering. Binnen het programma organisatie en samenwerken wordt gewerkt aan projecten die in samenwerking schaalvoordelen opleveren en aan projecten die de randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking helpen in te vullen. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan een gezamenlijke (ICT-) architectuur.

Overzicht projecten

  • Softwarecatalogus

    Bij de waterschappen is er behoefte aan informatie over elkaars applicaties en applicatielandschappen: welk waterschap gebruikt welke applicaties waarvoor, hoe bevalt dat, hoe is de leveranciersmarkt verdeeld, welke applicaties voldoen aan welke eisen, enzovoort.

  • Zaaktypecatalogus

    Verschillende waterschappen hebben zaakgericht werken ingevoerd voor (een deel van) hun taken. Een gezamenlijke visie over zaakgericht werken ontbreekt echter. 

  • WILMA - werken onder architectuur

    De waterschappen willen meer grip krijgen op de informatievoorziening en deze bovendien beter, goedkoper en minder complex maken.