Het Waterschapshuis faciliteert waterschappen bij de inrichting van ketens voor moderne en transparante samenwerking. Daarbij spelen we in op innovaties en de veranderende omgeving. Het is onze ambitie om waterschappen dezelfde taal te laten spreken waardoor zij effectiever en efficiënter kunnen samenwerken.
Nu investeren, levert in de toekomst capaciteit, tijd en geld op. Onze ambitie sluit aan bij de doelen van de waterschappen: het Digikompas en de Baseline op orde.

Overzicht projecten

  • Zaaktypecatalogus

    Verschillende waterschappen hebben zaakgericht werken ingevoerd voor (een deel van) hun taken. Een gezamenlijke visie over zaakgericht werken ontbreekt echter.