Koersplan HWH

8 februari 2018 Het Algemeen bestuur HWH heeft op 8 februari 2018 het koersplan HWH Wijzer naar 2020 besproken.

Het Algemeen bestuur HWH heeft op 8 februari 2018 het koersplan HWH Wijzer naar 2020 besproken. De AB-leden zijn enthousiast over het plan en vinden dat de goede richting wordt gewezen. De digitale transformatie en informatisering van de samenleving en daarmee van de waterschappen nopen tot samenwerking binnen de watersector. Het Algemeen bestuur ziet mogelijkheden om aan de rol van Het Waterschapshuis als projectenorganisatie, twee rollen toe te voegen, namelijk die van innovatiemakelaar en die van ondersteuner en veranderaar.  Het plan vraagt nadere uitwerking zowel binnen HWH als met de omgeving, Unie van Waterschappen en STOWA. Uiteindelijk moet de uitwerking leiden tot een concreet voorstel over de aanpak van de digitaliseringsopgave dat ook aan de waterschapsbesturen kan worden voorgelegd.

Klik hier voor het koersplan.