Ondertekening SOK CERT WM met HWH

12 mei 2017 De Waterschappen en Rijkswaterstaat CIV versterken de samenwerking op Cybersecurity. Daartoe tekenden Perry van der Weyden en Gerard Smits, secretaris-directeur Waterschapshuis (HWH) een samenwerkingsovereenkomst (SOK) op 14 april jl.

Met deze SOK is een (virtueel) team opgericht dat preventieve, reactieve en adviserende diensten verleend aan haar deelnemers met betrekking tot cybersecurity: het zogenaamde Computer Emergency Response Team Watermanagement (CERT WM). De Waterschappen leveren inzet van medewerkers aan het CERT WM welke gehuisvest is in het RWS Security Operation Center (SOC), onderdeel van CIV. In de samenwerking worden (inter)nationale adviezen, die onder ander door het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) worden verstrekt, over kwetsbaarheden in ICT systemen geleverd aan de Waterschappen. Ook zorgt het SOC dat kennis over cybersecurity en SOC monitoring wordt overdragen aan de medewerkers van de Waterschappen.

 

Perry: ‘Informatiebeveiliging moet je in eigen hand houden. Het is belangrijk dat je als overheid je verantwoordelijkheid daarin neemt. Goed samenwerken is een cruciale succesfactor om de toenemende bedreigingen het hoofd te kunnen bieden. Met de Waterschappen staan we voor de publieke taak om Nederland droge voeten te laten houden. Daarom wil ik Gerard Smits complimenteren dat hij het voor elkaar heeft gekregen dat we dit met álle Waterschappen samen doen.’  Gerard: ‘Goed om dit moment te vieren. Het is de eerste samenwerking waarbij beleid van de Unie van Waterschappen wordt uitgevoerd door het Waterschapshuis voor alle waterschappen samen. Ook bij toekomstige uitdagingen, zoals de (digitalisering van de) omgevingswet, is het nodig om hierin gezamenlijk op te trekken.’

 

Deze SOK past in de doelstellingen die RWS heeft met het RWS Partner programma: vergroten van de maatschappelijke meerwaarde van RWS door met partners samen te werken aan de uitvoering van publieke taken. Door RWS i-Partner (het CIV programma voor RWS Partner) zijn in 2016 en 2017 zo’n 25 overeenkomsten en 10 intentieverklaringen in dit kader afgesloten.