Nieuw Dagelijks bestuur

9 juli 2015 Donderdag 2 juli is een nieuw Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling (Gr) Het Waterschapshuis gekozen. Herman Dijk (Groot Salland) is opnieuw aangewezen als voorzitter. Verder zijn Hans Pluckel (Rijnland) en Remy Sleijpen (Roer en Overmaas) voor de tweede keer benoemd. Victor Doorn (Vallei en Veluwe) en Gerard Nieuwenhuis (Rivierenland) complementeren het Dagelijks bestuur.

Na de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 is vanuit elk waterschap een lid van het Dagelijks bestuur afgevaardigd in het Algemeen bestuur Gr Het Waterschapshuis. Omdat een nieuwe bestuursperiode start, was het ook noodzakelijk de voorzitter en leden van het Dagelijks bestuur opnieuw aan te wijzen. De leden van het Algemeen bestuur Gr Het Waterschapshuis worden aangewezen voor de duur van de zittingsperiode van de besturen van de deelnemende waterschappen.