Vijftien waterschappen gaan samenwerken op het gebied van E-HRM

4 mei 2015

Vijftien waterschappen gaan samenwerken, kennis en mensen delen en kosten besparen op het vlak van de HRM processen. Samen hebben zij  het e-HRM instrument ADP Workforce aangekocht en samen zullen ze deze op een zo uniform mogelijke manier gaan inrichten.

De waterschappen erkennen de eis van de maatschappelijke omgeving om een compactere overheid en daaraan gelieerd een flexibele werkorganisatie in te richten. Zo gaan waterschappen in toenemende mate flexibeler om met de inzet betreffende formatie, functies en mensen.